HOTLINE: 0785952626 - 0981048610
GIỜ LÀM VIỆC: 08:30 - 18:00
[nhabuon68.vn] Hướng dẫn tạo kiện hàng (xử lý hàng hóa)

Để tạo kiện hàng tiến hành đăng nhập hệ thống > chọn menu > Kiện hàng > Tạo kiện


#1. Quét mã tạo kiện hàng

-> chọn kho vận hành -> quét vận đơn


#2. Nhập thông tin kiện hàng

#2.1 Trường hợp 1: Kiện hàng KHỚP thông tin

KHỚP ở đây được hiểu:

-> Khách hàng order: kiện hàng khớp với thông tin đơn hàng

-> Khách hàng ký gửi: kiện hàng khớp với thông tin khách hàng

Điền các thông tin kiện hàng như (1):

- Cân nặng (cân nặng thực tế kiện hàng)

- Kích thước: trường hợp kiện hàng cồng kềnh, nhập các thông số dài x rộng x cao. Hệ thống sẽ tự tính toán ra số kg quy đổi

-> Trường hợp kiện hàng quy đổi cân nặng nào lớn hơn sẽ được lấy để tính phí vận chuyển. 

VD: cân nặng tịnh > quy đổi -> lấy cân nặng tịnh

cân nặng quy đổi > cân nặng tịnh -> lấy cân nặng quy đổi.


- Đóng gỗ: kiện hàng khách yêu cầu đóng gỗ. Tiến hành đo kích thước thật và ước tính kích thước sau khi đóng gỗ. Từ đó chọn mẫu kích thước mà hệ thống đưa ra


Nếu kích thước kiện hàng (ước tính) không có sẵn, vui lòng nhập chiều dài, rộng, cao vào ô bên dưới


=> Trong trường hợp kiện hàng đóng gỗ cân nặng tính phí được tính như sau:

cân nặng tính phí = (cân nặng tịnh hoặc cân nặng quy đổi, cái nào lớn hơn thì lấy cái đó) + cân nặng gỗ tăng thêm

VD: kiện cân nặng tịnh 10kg, quy đổi 15kg, cân nặng gỗ tăng thêm là 2kg.

Cân nặng tính phí = 15 + 2 = 17; 

phí vận chuyển 17kg x đơn giá;

phí đóng gỗ 17kg (tính theo biểu phí 20 tệ kg đầu, 1 tệ kg tiếp theo)

-----------

Ngoài những thông tin trên cần bổ sung thông tin khai quan gồm có:

- tên sản phẩm (NẾU ĐÃ CÓ SẴN THÌ KHÔNG CẦN NHẬP, CHỈ CẦN NHẬP TRONG 1 SỐ TÌNH HUỐNG HỆ THỐNG KHÔNG CÓ THÔNG TIN NÀY)


-----

Bước cuối cùng tiến hành in tem và dán vào kiện hàng


#2.2 . Trường hợp kiện không KHỚP thông tin:

Bước 1: tiến hành khớp thông tin. Nhập mã đơn hoặc mã khách trên bill kiện hàng vào ô trống để khớp kiện vào đơn hoặc kháchSau khi khớp kiện thành công, các bước còn lại thao tác giống trường hợp 2.1


Lưu ý thêm:

- Nếu có nhiều kiện hàng cùng 1 mã vận đơn vui lòng sử dụng tính năng "Tạo kiện cùng vận đơn"

- Nếu có nhiều kiện hàng thông tin giống nhau hoàn toàn, vui lòng sử dụng tính năng "tạo kiện tương tự"
*** Các chức năng đều cần có quyền, vì vậy nếu bạn không thấy chức năng, hãy liên hệ với người quản lý để được cấp quyền nhé!