HOTLINE: 0785952626 - 0981048610
GIỜ LÀM VIỆC: 08:30 - 18:00
[nhabuon68.vn] Hướng dẫn đóng bao hàng

Hướng dẫn tạo bao hàng trên hệ thống

> truy cập hệ thống > chọn menu bao hàng > tạo bao

-Điền đầy đủ thông tin bao hàng gồm

+ bao nguyên/bao ghép (tính chất bao)

+ khách hàng (nếu là bao nguyên)

+ kho tạo (kho xuất phát)

+ kho đích (kho nhận hàng ở Việt Nam)

=> Ấn nút "lưu và đóng bao"-Sau khi tạo bao hàng, tiến hành đưa kiện hàng vào bao bằng cách đặt trỏ chuột vào ô "quét thêm mã vào bao" dùng súng mã vạch quét và mã kiện trên tem (lưu ý: đây là mã kiện hệ thống tự sinh ra KHÔNG PHẢI MÃ VẬN ĐƠN TRUNG QUỐC)

-> sau khi quét thành công, thông tin kiện hàng sẽ hiển thị ở bên dươí


- Để xóa kiện ra khỏi bao click vào nút xóa


Sau khi đóng bao xong, tiến hành nhập cân nặng thực tế bao hàng vào ô "nhập cân nặng bao". Ấn nút xuất bao để xác nhận bao hàng đang vận chuyển về Việt Nam. 


Cuối cùng bạn có thể in tem bao hàng để tiện quản lý.1 số lưu ý quan trọng khi đóng bao hàng:

1. Sau khi ấn nút xuất bao hàng bạn không thể:

- thêm kiện vào bao

- xóa kiện khỏi bao hàng

- nhập lại cân nặng thực tế của bao hàng

2. Toàn bộ hành động sẽ được lưu lại trên hệ thống

3. Các cảnh báo liên quan:

- nhầm kho: hệ thống hiển thị cảnh báo đỏ dòng chữ "nhầm kho" và âm thanh "nhầm kho" khi kho đích của kiện hàng khác với kho đích của bao hàng. 

VD: bao hàng có đích là SG, nhưng cho kiện có kho đích là HN


- nhầm khách: hệ thống hiển thị cảnh báo đỏ dòng chữ "nhầm khách" và âm thanh "nhầm khách" trong trường hợp BAO NGUYÊN của 1 khách nhưng lại cho kiện hàng của khách khách vào bao đó.


VD: bao nguyên của khách Nguyễn Văn A, nhân viên kho cho kiện hàng của khách Nguyễn Văn B vào bao đó, hệ thống có cảnh báo âm thanh và dòng chữ đi kèm.