HOTLINE: 0785952626 - 0981048610
GIỜ LÀM VIỆC: 08:30 - 18:00
Hướng dẫn kí gửi cho khách hàng mới

Bước 1 : Đăng Kí Tài Khoản

1.1  : Khách hàng truy cập website: http://nhabuon68.vn/ ấn vào đăng kí


1.2 : Chọn tôi là Khách “Kí Gửi”


1.3 : Khách hàng vui lòng điền đầy đủ thông tin rồi ấn đăng kí “ Tài Khoản ”


** Lưu ý: phần địa chỉ kho TQ : vui lòng chọn kho Đông Hưng


Bước 2 : Lấy địa chỉ kho Trung Quốc

2.1 Khách hàng ấn vào ô trên cùng vào phần “thông tin cá nhân”


2.2 : Trong phần thông tin này có đẩy đủ các thông tin của quý khách hàng, quý khách

vui lòng ấn copy trong phần địa chỉ kho Trung Quốc, rồi gửi địa chỉ cho shop mà

khách đặt hàng để shop theo địa chỉ đó gửi hàng về kho nhabuon68

** Sau này mã K… (4 số đằng sau) sẽ là mã kí gửi của quý khách hàng


Bước 3:  Cập nhật thông tin cho kiện hàng

 Sau khi khách hàng gửi địa chỉ kho Trung Quốc cho shop , shop sẽ cấp cho khách

hàng mã vận đơn đơn hàng để theo dõi , khách hàng vui lòng cập nhật đầy đủ thông tin

kiện hàng trên website để bộ phận kho Nhabuon68 kiểm soát và quản lý cho quý khách


Bước 4:  Quản lý kiện hàng

Khách hàng có thể quản lý kiện hàng trong phần “Kiện Hàng” và quản lý tài

chính (tiền thu, chi) trong phần “Giao Dịch”